Huisregels

Geachte Gast: Welkom!

Op het veld zijn de volgende regels van toepassing. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel van wettelijke aard kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld. De organisatie van het festival behoudt zich te allen tijde het recht voor personen de toegang te ontzeggen of te verwijderen van het festivalterrein.

 1. De organisatie van POW! WOW! Festival behoudt zich het recht voor om bezoekers te verzoeken zich te legitimeren.
 2. Het festivalterrein kan betreden worden tot 22:30 uur. Na dit tijdstip is toegang niet meer mogelijk.
 3. De instructies van politie, brandweer, beveiliging en organisatie moeten ten aller tijden worden opgevolgd.
 4. Gedurende het festival worden er geen alcoholische dranken geschonken aan bezoekers onder de 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar die desondanks in het bezit zijn van alcoholhoudende drank zullen direct van het festivalterrein worden verwijderd.
 5. Het gebruiken of dragen van voorwerpen die als wapens en/of gevaarlijk worden aangemerkt is ten strengste verboden. Bij constatering wordt de politie ingeschakeld.
 6. Het is verboden in of rond het terrein goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Racistische, seksistische, beledigende, en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, vernieling en geweld, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd
 7. Honden worden niet toegelaten op het festivalterrein, met uitzondering van blindengeleidehonden en soortgelijke hulphonden.
 8. Bij het betreden van het festival gaat u ermee akkoord dat wij mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt.
 9. Openbare dronkenschap of het duidelijk onder invloed zijn van andere middelen wordt niet getolereerd.
 10. Drugs en lachgas mogen op het festivalterrein niet gebruikt worden.
 11. Het meenemen van glaswerk of eigen consumpties is verboden tijdens POW! WOW!, met uitzondering van drinkpakjes voor kinderen, snacks en boterhammen voor eigen gebruik.
 12. Het is verboden eigendommen of onderdelen van POW! WOW! festival mee te nemen naar buiten, inclusief restanten van het voedsel, dranken e.d.. Gooi deze indien toepasselijk in een prullenbak.
 13. U dient uw voertuig/fiets zodanig op de aangegeven plaatsen te parkeren zodat derden geen overlast wordt aangedaan.
 14. Tijdens POW! WOW! festival wordt meer dan 85 decibel aan geluid geproduceerd. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen die mogelijk kunnen ontstaan.
 15. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om anderen reden is dus niet toegestaan.
 16. Alcohol alleen toegestaan achter de hekken op het festivalterrein.
 17. Houdt rekening met elkaar en met onze buren.