Over ALL CAPS

2022: ALL CAPS.

Vanaf 2022 gaat het festival verder met een nieuwe naam, nieuw design en een nieuw logo. Gekozen is voor de naam ALL CAPS. De organisatie achter POW! WOW! Rotterdam maakte eind 2021 bekend zich los te maken van de internationale POW! WOW!-familie. Daardoor gaat zij niet verder onder hun nieuwe naam ‘Worldwide Walls’. De nieuwe naam ALL CAPS omvat vele betekenissen. Het is een knipoog naar de ‘caps’, de spuitmondjes op de spuitbussen uit de graffitiwereld, maar ook naar de typografie. Het staat voor ‘enkel kapitalen’, wat betekent dat er alleen hoofdletters worden gebruikt. Veel graffitischrijvers kiezen ervoor om op die manier te werk te gaan. Daarnaast is de naam ALL CAPS een ode aan het overleden hiphop-icoon MF DOOM, die met deze kreet eveneens de voorkeur gaf om zijn naam te allen tijde in kapitalen te stileren. Hij vernoemde er zelfs een song naar.

De eerste editie onder de naam ALL CAPS, tevens de eerste lustrum-editie, vindt plaats van 4 t/m 11 september in Feijenoord, Rotterdam.

2018-2021: POW! WOW! Rotterdam

POW! WOW! is opgericht door kunstenaar Jasper Wong in 2010 in Hong Kong. In 2011 werd de eerste editie van het POW! WOW! Festival een week lang gehouden in zijn thuisstaat Hawaï. Het POW! WOW! muurschilderingen festival is sindsdien uitgegroeid tot een toonaangevend onderdeel van de wereldwijde street art beweging. 

Duizenden internationaal bekende street artists, contemporaine en graffiti-kunstenaars hebben eraan bijgedragen, met grote schilderingen en publieke kunstwerken in 17 steden over heel de wereld. POW! WOW! kan gevonden worden in Amerikaanse steden als Long Beach, Worcester en Washington DC, en buiten de VS in (onder andere) Japan, Korea, Israel, Guam, Taiwan en Rotterdam, Nederland.

De eerste POW! WOW! Rotterdam

In 2018 vond de eerste editie van ALL CAPS, toen nog POW! WOW! Rotterdam, plaats in het M4H gebied, ook bekend als het Merwe-Vierhavengebied. De oude havens van Rotterdam werden de thuishaven van de eerste Europese editie van het wereldwijde festival, en presenteerde er diverse muurschilderingen, pop-up tentoonstellingen, sport evenementen en muzikale optredens.

Daarnaast had POW! WOW! Rotterdam de premiere van 20 VANS, 30 CANS, het onderdeel waar busjes en vrachtwagens door kunstenaars bewerkt worden. Dit werd eigenlijk bedacht omdat de organisatie meer kunstenaars dan plek voor hen op muren had. Het bleek echter zo gezellig, dat dit ook na de verhuizing van het festival naar de Afrikaanderwijk georganiseerd werd. Sindsdien is het een vast onderdeel van POW! WOW! Rotterdam geworden.

In 2021 spreidden we onze vleugels andermaal, maar bleven we in Rotterdam-Zuid. De muurschilderingen waren dat jaar te vinden in Feijenoord. In het gebied tussen Het Hefpark en het Mallegatpark zijn diverse muurschilderingen en interventie-artworks te vinden, en ook een expositie vol sculpturen. Zowel bezoekers als bewoners van de wijk reageerden positief, vandaar keert het festival in 2022 terug naar Feijenoord. Lees alle informatie over het nieuwe gebied hier.

De kracht van street art

ALL CAPS gaat om het samenbrengen van verschillende mensen door cultuur. Straten zijn van de mensen die er wonen en werken, en alle mensen hebben evenveel recht op dingen die mooi zijn en je aan het denken zetten. Kunst op muren en in de publieke ruimte is er voor iedereen om van te genieten, in plaats van kunst waar muren omheen staan, die er enkel is voor hen die zich dat veroorloven kan. Dit is waarom wij zo geloven in de kracht van street art.

ORGANISATIE

1. Officiële naam
Statutaire naam: Stichting POW WOW NL
Populaire naam: ALL CAPS

2. RSiN (fiscaal nummer)
861582391

3. Contactgegevens
Stichting POW WOW NL
Delftsestraat 253013 AD Rotterdam
info@all-caps.nl

4. Bestuur
Stichting POW WOW NL onderschrijft de Governance Code Cultuur. Stichting POW WOW NL kent een bestuur-model waarin het bestuurlijke proces in handen is van ‘het bestuur’. Het bestuur bestaat uit leden die deze functie onbezoldigd vervullen. Tenminste vier keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Zij zorgt voor financieel beheer en naleving van het doel van stichting DNL. De bestuursleden brengen elk een eigen expertisegebied in. In algemene zin is er ingezet op de competenties ondernemerschap, creativiteit en analyserend vermogen. Tevens is er bewust ingezet op een mix van bestuursleden met een culturele en commerciële achtergrond. Ieder bestuurslid blijft minimaal aan voor een periode van vier jaar en maximaal acht jaar. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid, maar heeft de voorbereiding en uitvoering van het artistieke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur.Het nieuwe bestuur wordt gevormd sinds de oprichting met uiteenlopende achtergronden, expertises en competenties. Het bestuur bestaat uit:                                   

Eylen, Özgür – Voorzitter
de Held, Dave – Penningmeester
Hoffman – van Laak, Nancy Germaine Martina – Johanna – secretaris
Directie en organisatie – de dagelijkse leiding is in handen van directeur Dave Vanderheijden.

De controle van de financiële administratie en opstelling van de definitieve jaarrekening wordt uitgevoerd door Force Finance.

5. Beleidsplan
2022

6. Beloningsbeleid
Stichting POW WOW NL onderschrijft de Fair Practice-code. 

7. Doelstellingen
Het bieden van een on- en offline platform voor nationale en internationale street art kunstenaars. Het samenbrengen van mensen door kunst en cultuur. Het organiseren, bemiddelen en realiseren van kunstwerken, zowel in openbare als publieke ruimtes.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
2021

9. Financiële verantwoording

2022